ÚJ SAKK JÁTÉKOK

Új interactive levelező sakkjátékok, melyek a hálózaton játszhatók
2,3 és 4 játékos részvételével négyzetes, hatszögű és rombusz alakú mezőkön szines bábukkal.

SZINES-SAKKOK

Ismeretes jónéhány sakk-változat a hagyományos sakkon kívül.
Bemutatok néhány - jórészt általam kieszelt - új változatot.

Bevezetés:

A Szines-sakkoknak két változatát találtam ki. A célom kettôs volt:
- négy játékos vehessen részt egy játékban ( családi játék ),
- a partnerrel való együttműködés lehetősége ( páros játék ).
Természetesen szerettem volna a hagyományos sakk minél több elemét megtartani,
de a sajátos szituáció miatt változtatásokra szükség volt.
Remélem, megnyeri a sakk iránt érdeklôdôk tetszését.

Leírás

A tábla a kezdô állást mutatja.
Négy játékos játsza ezt a játékot. Ezért négy-színű csapatok vannak a táblán
( piros, fehér, zöld, sötét ).

A tábláról:

A tábla 11x11=121 mezôt tartalmaz. A mezôk két színüek és 61 sötét ill. 60 világos mezô van.
A bábuk és mezôk aránya majdnem 1:2
A mezôk jelöléseit a tábla mutatja.
A kezdô állás trapéz alakú. Ez egy zárt és jól védhetô állást biztosít minden csapatnak.
A futók különbözô színű mezôkön állnak. A kezdô állás szimmetrikus.
A király a jobb oldalon, a vezér a bal oldalon áll minden játékosnál.

A bábukról:

Minden csapatnak 15 bábuja van: 7 gyalog, 2 bástya, 2 huszár, 2 futó, 1 vezér, 1 király.
A kezdô állás olyan, hogy senki sem tud azonnal bábut ütni. Lásd a táblát.

A lépésekrôl:

A lépések sorrendje a következô: piros-fehér-zöld-fekete.
A lépés-sorrend kötelezô mindaddig, amíg bábuja van a soronkövetkezô csapatnak
A lépések olyanok, mint a hagyományos sakkban, kivéve a következôket:

A gyalogok esetében:

Ezek a legközelebbi nem-átlós mezôre léphetnek minden irányban, ha azok szabad mezők
és a legközelebbi átlós mezôre üthetnek minden irányban, ha ott ellenfél bábuja áll.
Nincs gyalog-átváltozás ebben a játékban.
Ezt a hiányosságot kárpótolja a gyalogok nagyobb mozgás-szabadsága.
A gyalogok fô feladata a király védelme és az akciók segítése.

A király esetében:

A király kiüthetô, tehát olyan mezôre is léphet, amelyet az ellenfél bábuja támad
( Nem kell "sakk"-ot mondani a király támadása esetén ).
Nincs sáncolás ebben a játékban, ehelyett van a királynak egy menekülő lépése.
Ez a következő: a király a saját színével egyező színű bábut átugorhatja
-minden irányban (kivéve a huszár-lépést)- ha a célmező üres.

A játékról:

Ha egy játékos képtelen lépni, akkor kihagyja a lépést ("pász"-t mond).
Ez két esetben állhat elő: ha kiütötték minden bábuját, vagy ha 'patt' helyzet van.
De ha képes lépni, akkor kötelezô is.
( A királlyal is lépni kell, még ha az a király kiütésével is jár, amenyiben más bábu nem tud lépni ).

Háromféle játék játszható a színes-sakkal:

a. PÁROS-JÁTÉK ( Dual Sakk )

A szemben lévô játékosok szövetségben vannak.
Ebben az esetben a két szövetség küzd egymás ellen.
Az egyik a színesek szövetsége ( piros-zöld ), a másik a színtelenek szövetsége ( fehér-sötét ).
A játék célja, hogy ki kell ütni az ellen-szövetség mindkét királyát.
A játékosok nem üthetik a partner bábuit és a partnereknek ajánlatos segíteni egymás akcióit.
A királyát vesztett játékos tovább játszhat, de a bábui nem üthetnek minden mezőről.
Színes csapat esetén ezek a mezők lehetnek a sötétek, színtelen csapat esetén a világos mezők.
Ebben az esetben a játékos fő feladata, hogy segítse a partnerét.
A lépés-sorrendet azonban ebben az esetben is a csapat-színek határozzák meg.

b. NÉGYES-JÁTÉK ( Quad Sakk )

Minden játékos egymás ellen küzd.
Ebben az esetben minden játékos a másik három ellen van.
A játék célja, egyedül maradni a királlyal a táblán.
Minden játékos ütheti a többi bábuit.
A királyát vesztett játékos kiesik a játékból és a továbbiakban a táblán maradt bábuit
a királyt kiütő játékos a sajátjának tekinti, azaz bekebelezi annak a csapatát.
A lépés-sorrendet azonban ilyenkor is a csapat-színek határozzák meg.

c. DUÓ-SAKK ( Twin Sakk )

A színes páros-sakk ezen megfelelőjében csak kétszínű csapatok vannk (világos és sötét).
A szemben lévő partnerek színei azonosak és minden játékos szabadon játszik
a partnere bábuival is, a lépéssorrend betartása mellett.
A király nem üthető, ehelyett az un. "helyi-matt" szerepel,
ami azt eredményezi a matt-ot kapott csapat számára,
hogy a bábui nem mozdulhatnak mindaddig (pász), amig a matt-helyzet fennáll.
Az ilyen állapotot a még cselekvőképes partner vagy az ellenfél is felodhatja.
Természetesen a "helyi matt" állapotban lévő csapat bábui üthetők, kivéve a királyt.
Ebben a játékban a királlyal támadott mezőre lépni szabálytalan lépésnek számít.
A sakkot adó játékos köteles a 'sakk'-al jelezni azt.
Egy páros akkor veszíti el a játékot, amikor a csapat midkét királya matt-helyzetbe kerül.CSATA-SAKK ( Nasa Sakk )

Ez a sakk hasonló a hagyományos sakkhoz, de szerepel benne egy újabb bábu is.
Ennek a bábunak a neve legyen: Tűzér
A tábla a szokásos: 8 x 8 = 64 világos és sötét mező.
Mindkét csapat két Tűzérrel rendelkezik a szokásos bábukon felül.
A kezdő állás a következő: lásd az ábrát.
A lépés-szabályok a hagyományosak, kivéve két esetet:
1. Nincs sáncolás ebben a játékban
2. A Gyalogok minden esetben csak egy mezőt léphetnek előre

A Tűzér lépés-szabálya:

Úgy lép mint a Vezér, de max. két mezőnyit, amennyiben az érkezési mező üres,
de nem ugorhat át egy bábun. Lásd az ábrát.

A Tűzér ütés-szabálya:

A Tűzér egy szimmetria tengelyre vonatkozó tükörképén álló bábut üti.
A lövés akkor következik be, amikor a Tűzér a szimmetria tengelytől egy mezőnyit távolodik.
Egyébként négy szimmetria tengely van a táblán. Lásd az ábrát.
A Tűzér saját bábut is kiüt, kivéve a saját királyt (az ilyen lépés tilosnak számít).
A szimmetria tengelyen álló Tűzér önmagát nem üti, ha lelép a tengelyről.
A fentiek miatt, ha a Tűzér csak egy mezővel lép odább, óvatosnak kell lenni,
nehogy saját bábut üssön ki.
A Gyalog beérkezése esetén Tűzérre is átváltható.

HÁRMAS-SAKK ( Terc Sakk )

Ez a játék keveréke a hexa-sakknak és a négyes-sakknak.
Három csapat küzd egymás ellen: piros, fehér, zöld.
A tábla a hexa-sakknak megfelelő.
A csaptok bábui a következők: 6 Gyalog, 3 Futó, 2 Huszár, 2 Bástya, 1 Vezér, 1 Király.
A kezdő állást az ábra. mutatja.
A lépés-sorrend a következő: piros - fehér - zöld.
A hexa-sakk lépés-szabályait követve a szabályok olyanok, mint a Négyes-sakkban.
A gyalogok lépés- és ütés-szabályát a lépés és ütés. ábrák mutatják.
Az a játékos nyeri a játszmát, aki egyedüli Király-tulajdonosként marad a játékban.

CSILLAG-SAKKOK
(Kemény Zoltán és Nagy Sándor ötlete)

Ezek a játékok a fent ismertetett szines sakkok és a hagyományos sakk keverékei.
A tábla csillag alakú és négy csapat vesz részt egy játékban.
A kezdő állásokat az ábra mutatja.
A lépés- és ütésszabályok olyanok mint a hagyományos sakkban,
de a király üthető, mint a szines sakkokban.
Két változata van ennek a sakknak: a Szóló-Sakk (Solo Sakk)és a Iker-Sakk (Pair Sakk).
A gyalogok átválthatók a beérkezési mezőn, és a menetküzbeni ütés is szabályos.
A bábuk szabály-szerinti mozgatása figyelmet kiván, mert a tábla törésvonalai és a cemtruma
egy kicsit zavarja a helyes lépés meglátását (lásd az ábrát).
Az ábra igyekszik bemutatni minden típusú lépés- és ütésfajtát.
A problémát a csillagpont melleti mezőkről való továbblépés okozza.
Fontos szempont, hogy mindig ragaszkodni kell a hagyományos sakkban megszokott lépéshez.
A legkevesebb problémát a Bástya-szerű mozgások okozzák, ez az ábrán jól követhető.
A Gyalogok lépése egy törésvonalon való áthaladáson egyértelmű, Bástya-szerű útvonalon haladnak.
A Gyalogok ütése is követhető az ábrán, ha keresztirányú Bástya-szerű mozgást is figyelembe vesszük.
A Futó-jellegű mozgások esetén azt kell alapul venni, ahogyan a Gyalog ütne
a csillagpont előtt álló mezőről, a koordináták növekvő vagy csökkenő sorozata mellett.
Ha egy Futó a csillagponton halad át, visszafelé a csillagponton áthaladva más irányba törik
az útvonala, mint odafele volt, azaz visszafelé már nem ugyanazon az útvonalon halad.
Emiatt előfordulhat az is, hogy ugyanolyan színű mezőkön álló Futók vagy Vezérek esetén
az egyik ütheti a másikat, de a másik nem ütheti az emezt.
A Huszár lépése is követhető, ha a 2-1 ill. 1-2 mezővel való lépésű Bástya-szerű mozgásokat tekintjük.
Ahogyan az ábra mutatja a Huszár egy csillagpont melleti mezőről 10 mezőre is léphet.
A Király lépése az 1 mezőre korlátozódó Futó-lépéssel követhető.
A sáncolás is a hagyományos sakk szerinti, nem okoz problémát, mert nem a csillagpont közelében zajlik.
A csapatoknál - a gyalogok esetében - a tábla középvonala kétfelé irányítja a gyalogok mozgását.
Egy csapat jobb-szárnya a tőle jobbra lévő csapat bal-szárnyával küzd inkább, és fordítva a csapat
bal-szarnya a tőle balra lévő csapat jobb-szárnyával kerül ütközésbe.
A játék kezdetén az egymással szemben lévő csapatok alig érintkeznek,
csak a játék kifejlődése után kerülhetnek szembe egymással.
A négy játékos részvétele miatt a vonatkozó szabályok olyanok, mint a szines-sakkokban.
A nyerés szabálya is a szines sakkoknak megfelelő.

DUETT-SAKK ( Kezo Sakk )

Kemény Z. eredeti elgondolásában a csillag-sakk szabályai szerint zajlik ez a játék,
de csak kétszínű csapatok vannk (világos és sötét).
A szemben lévő partnerek színei azonosak és minden játékos szabadon játszik
a partnere bábuival is, a lépéssorrend betartása mellett.
A király nem üthető, ehelyett az un. "helyi-matt" szerepel,
ami azt eredményezi a matt-ot kapott csapat számára,
hogy a bábui nem mozdulhatnak mindaddig (pász), amig a matt-helyzet fennáll.
Természetesen a "helyi matt" állapotban lévő csapat bábui üthetők, kivéve a királyt.
Az ilyen állapotot a még cselekvőképes partner vagy az ellenfél is felodhatja.
A sakkot adó játékos köteles a 'sakk'-al jelezni azt.
Egy páros akkor veszíti el a játékot, amikor a csapat midkét királya matt-helyzetbe kerül.
A PROGRAM:

Elkészítettem a fenti játékok programját (magyar és angol nyelvű változatban)
A magyar és angol nyelvű változatok tudnak komunikálni egymással.
A program tízféle sakkjátékot tud kezelni:

Színes sakkok
Páros játék (lépés-ellenőrzéssel) - Nagy S. ötlete
Négyes játék (lépés-ellenőrzéssel) - Nagy S. ötlete
Duó játék (lépés-ellenőrzéssel) - Nagy S. ötlete
Csillag sakkok
Szóló játék (nincs lépés-ellenőrzés) - Kemény Z. és Nagy S. ötlete
Iker játék (nincs lépés-ellenőrzés) - Kemény Z. és Nagy S. ötlete
Duett játék (nincs lépés-ellenőrzés) - Kemény Z. ötlete
Egyéb sakkok
Csata játék (lépés-ellenőrzéssel) - Nagy S. ötlete
Hármas játék (nincs lépés-ellenőrzés) - Nagy S. ötlete
Hagyományos sakkok
Hexagonális játék (nincs lépés-ellenőrzés)
Hagyományos játék (lépés-ellenőrzéssel)

A program a hálózatban való játékra is fel van készítve (valójában ezek levelező sakkok).
Szimultán játék játszására is alkalmas a program.
Szép megjelenés, sok szolgáltatás, védelmek, a képernyőről közvetlenül hívható segítség,
könnyű kezelhetőség, bajnokság.
A program csak Windows'95 operációs rendszer alatt működik ill. ezzel kompatibilis rendszerben.
A program a levél küldésére a DOS-os PMAIL.EXE programot használja,
ennek verzióját a hálózati operációs rendszerrel egyeztetni kell.
Lásd az ábrát!

Itt letöltheti a tömörített programot:A program az összes funkcióját csak PIN kód megadása esetén tudja!

MEGJEGYZÉS:

Mivel ezek új játékok, nincs elmélet hozzájuk. Ha tetszik önnek, próbálja ki.
Amennyiben érdekli a program, szivesen veszek minden építő elgondolást.
A nasa@icns.date.hu címen elérhet.

A fent közölt jaték-szabályok lehetnek csupán ajánlások, de ezek megváltoztathatók
kreatív jatékosok által a programban megengedett keretek között. Ezt a program megengedi,
mert a néhány jatékban bevezetett lépés-ellenőrzés kikapcsolható a menüben,
egyéb sakk-szabályokat pedig ugysem kezel a program.

Megjegyzések a joggal kapcsolatban

Ez a programcsomag személyhez kötött.
Minden jog fenntartva.
Copyright(C), Nagy Sándor, 1998.

A program népszerűsítését szivesen veszem.

Link:
MSO

Üdvözlettel
Nagy Sándor


         
  Nasa       Honlap