Népszerű
Legérdekesebb
RENDEZÉS

Nevelőtestület

 

Iskolavezetés

Név   szak
Ritter Attila intézményvezető matematika, fizika
Szlovák Szabolcs intézményvezető-helyettes földrajz, testnevelés
Perger Attila intézményvezető-helyettes angol nyelv, történelem

 

Nevelőtestület

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium tanári kara a 2020/2021. évi tanévben.

 

Albóci Gabriella

rajz és vizuális kultúra, mozgókép és média

Dr. Almásiné Balatinácz Éva

magyar nyelv és irodalom, német nyelv, osztályfőnök (10.B)

Andok Zita

francia nyelv, magyar nyelv és irodalom

Bacskay Beáta

könyvtáros, magyar nyelv és irodalom, német nyelv

Böhmné Nagy Hajnalka

matematika, osztályfőnök (8. C)

Dr. Csóka Balázs

biológia, kémia, osztályfőnök (12. D)

Dancsó Beáta

angol nyelv, történelem, etika, orosz nyelv

Darázs Ágnes

angol nyelv, osztályfőnök (10.A)

Dlusztus Péter

matematika, informatika, osztályfőnök (9.D)

Dombi Anna

matematika, fizika

Fülöp Dóra

matematika, biológia

Gergály Anikó

könyvtáros, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom

Gilincsek Tímea

magyar nyelv és irodalom, német nyelv, osztályfőnök (11.D)

Gyöngy András (óraadó)

fizika

Dr. Gyöngyiné Mester Henriette

informatika, matematika

Hám Bernadett

angol nyelv

Házenauer Vivien

német nyelv

Hegyiné Király Krisztina

kémia, matematika, osztályfőnök (7.D)

Herner Mihály

földrajz, történelem, osztályfőnök (11.C)

Jeki Andrea

testnevelés

Juhász László

matematika, fizika

Kakas-Kántor Edina

matematika, kémia

Kádár Edit

magyar nyelv és irodalom, német nyelv, osztályfőnök (7.C)

Kiss Edit

angol nyelv

Kotáncziné Vajda Ildikó

ének-zene, osztályfőnök (12.C)

Kulcsár László

biológia, földrajz

Lányi Veronika

matematika, fizika, osztályfőnök (10.C)

Lehőcz Mária

matematika, fizika, osztályfőnök (9.B)

Lehőcz Róbert

földrajz, történelem

Lőrincz-Götzer Zsófia

történelem, osztályfőnök (8.D)

Meiszterics Zoltánné

matematika, fizika, osztályfőnök (11.B)

Misnics Ildikó

matematika, kémia, osztályfőnök (10.D)

Mohari Mónika

német nyelv

Molnár Eszter

angol nyelv, osztályfőnök (11.A)

Ódor Péter

informatika

Dr. Pálfiné Huszár Nóra

angol nyelv

Pfeiffer Enikő

német nyelv, osztályfőnök (12.A)

Radics Ágnes

magyar nyelv és irodalom

Sandó Eszter

informatika, matematika, néptánc

Scherdán Zsuzsanna

angol nyelv, osztályfőnök (9.C)

Sonzogniné Papp Katinka

francia nyelv, magyar nyelv és irodalom

Szabóné Vágó Kinga

angol nyelv, olasz nyelv

Szalainé Wéber Mária

német nyelv

Szépné Polgár Nóra

biológia, fizika

Szlovák-Baris Katinka

angol nyelv, földrajz, osztályfőnök (12.B)

Szűcs Ibolya

testnevelés

Dr. Tibainé Tompos Vanda

matematika, fizika

Tóthné Láng Éva (óraadó)

biológia

Valusek Andrea

magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök (9.A)

Varga Csaba

testnevelés

Dudley Katalin

társastánc

Izsák Kálmán

hitoktató

Paál Árpád István

hitoktató

 

Nevelő-oktató munkát segítő dolgozók

Ócsainé Meszlényi Réka

iskolatitkár

Martyin Andrea

iskolatitkár

Gönczöl Rita

kincstárnok

Brechlerné Horváth Beáta

gazdasági előadó

Gergely Tibor

oktatástechnikus, rendszergazda

Tarcsai Valentin

rendszergazda

Technikai dolgozók

Gűth István

Molnár Tamás Sándor

Halas Szilvia

Nagy Zoltán

Laky Ottó

Vince Krisztina

Mester János

 

 

Járványügyi intézkedési terv 2021
Hírlevél

Szeptemberi hírlevelünk elérése:

HÍRLEVÉL SZEPTEMBER
Mindennapos testnevelés

Bővebb információk:

Mindennapos testnevelés
Elérhetőségeink
Publikus Iskolai Naptár
Csatlakozás Google Tanteremhez

Az alábbi gomb egy PDF dokumentumot nyit, melyben leírtuk, hogyan csatlakozhat a meghívott diák egy kurzushoz, egy Google Tanteremhez:

Csatlakozás Google Tanteremhez
Tájékoztatók, hírlevelek

FONTOS! ÚJ!

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN
MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL:

TÁJÉKOZTATÓ

 

ÚTMUTATÓ A TANTERMENKÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADAT KEZELÉSHEZ:

ÚTMUTATÓ

 

Tájékoztatás a Krétáról 2019/20
Hit- és erkölcstanoktatás

Hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos információk:

A Római Katolikus Egyház
szülői tájékoztatója 2021

A Református Egyház
szülői tájékoztatója 2021

Adó 1%-a
Beszámoló 2019
Pályázati Projekt

Határtalanul


Határtalanul


Határtalanul


A Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumszechenyi_2020_logo_allo_color_gradient_CMYK

Innovatív Fejlesztése


TÁMOP-3.1.4.-12/2-2012-0746

Hirdetés

Weboldalunk megújult!

Korábbi weblapok itt elérhetők:
RÉGI WEBOLDALAK

Javasolt böngésző: Google Chrome.

A MENÜben standard oldalainkat érhetik el!

Látogatói statisztika