Elérhetőség

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

OM azonosító: 027407

Központi e-mail: isi@janus-pecs.edu.hu

Központi telefon: (72) 310-911, (72) 513-720

Fax: (72) 516-339

Ritter Attila intézményvezető ritter@janus-pecs.edu.hu (72) 234-107
Szlovák Szabolcs intézményvezető-helyettes szlovak@janus-pecs.edu.hu (72) 513-722
Perger Attila intézményvezető-helyettes perger@janus-pecs.edu.hu (72) 513-722
Ócsainé Meszlényi Réka omr@janus-pecs.edu.hu (72) 513-721
Martyin Andrea mudik.andi@janus-pecs.edu.hu (72) 513-721
Név Szak E-mail cím
Albóci Gabriella rajz és vizuális kultúra alboci.gabriella.jpg@janus-pecs.edu.hu
Dr Almásiné Balatinácz Éva  magyar nyelv és irodalom, német nyelv almasine.balatinacz.eva.jpg@janus-pecs.edu.hu
Andok Zita francia nyelv, magyar nyelv és irodalom andok.zita.jpg@janus-pecs.edu.hu
Bacskay Beáta  könyvtáros, magyar nyelv és irodalom, német nyelv bacskay.beata.jpg@janus-pecs.edu.hu
Böhmné Nagy Hajnalka matematika bohmne.nagy.hajnalka.jpg@janus-pecs.edu.hu
Dr. Csóka Balázs biológia, kémia csoka.balazs.jpg@janus-pecs.edu.hu
Dancsó Beáta angol nyelv, történelem, etika dancso.beata.jpg@janus-pecs.edu.hu
Darázs Ágnes angol nyelv darazs.agnes.jpg@janus-pecs.edu.hu
Dlusztus Péter matematika, informatika dlusztus.peter.jpg@janus-pecs.edu.hu
Dombi Anna matematika, fizika dombi.anna.jpg@janus-pecs.edu.hu
Fülöp Dóra matematika, biológia fulop.dora.jpg@janus-pecs.edu.hu
Gergály Anikó könyvtáros, francia nyelv gergaly.aniko.jpg@janus-pecs.edu.hu
Gilincsek Timea magyar nyelv és irodalom, német nyelv gilincsek.timea.jpg@janus-pecs.edu.hu
Dr Gyöngyiné Mester Henriette informatika, matematika gyongyine.mester.henriette.jpg@janus-pecs.edu.hu
Gyöngy András (óraadó) fizika gyongy.andras@janus-pecs.edu.hu
Hám Bernadett angol nyelv ham.bernadett.jpg@janus-pecs.edu.hu
Házenauer Vivien
német nyelv hazenauer.vivien.jpg@janus-pecs.edu.hu
Hegyiné Király Krisztina matematika, kémia hegyine.kiraly.krisztina.jpg@janus-pecs.edu.hu
Herner Mihály földrajz, történelem herner.mihaly.jpg@janus-pecs.edu.hu
Jeki Andrea testnevelés jeki.andrea.jpg@janus-pecs.edu.hu
Juhász László matematika, fizika juhasz.laszlo.jpg@janus-pecs.edu.hu
Kádár Edit magyar nyelv és irodalom, német nyelv kadar.edit.jpg@janus-pecs.edu.hu
Kiss Edit angol nyelv kiss.edit.jpg@janus-pecs.edu.hu
Kotáncziné Vajda Ildikó  ének-zene kotanczine.vajda.ildiko.jpg@janus-pecs.edu.hu
Kulcsár László  biológia kulcsar.laszlo.jpg@janus-pecs.edu.hu
Lányi Veronika matematika, fizika lanyi.veronika.jpg@janus-pecs.edu.hu
Lehőcz Mária matematika, fizika lehocz.maria.jpg@janus-pecs.edu.hu
Lehőcz Róbert földrajz, történelem lehocz.robert.jpg@janus-pecs.edu.hu
Lőrincz-Götzer Zsófia történelem lorincz-gotzer.zsofia.jpg@janus-pecs.edu.hu
Meiszterics Zoltánné matematika, fizika meiszterics.zoltanne.jpg@janus-pecs.edu.hu
Misnics Ildikó matematika, kémia misnics.ildiko.jpg@janus-pecs.edu.hu
Mohari Mónika német nyelv mohari.monika.jpg@janus-pecs.edu.hu
Molnár  Eszter angol nyelv molnar.eszter.jpg@janus-pecs.edu.hu
Ódor Péter informatika odor.peter.jpg@janus-pecs.edu.hu
Dr Pálfiné Huszár Nóra angol nyelv palfine.huszar.nora.jpg@janus-pecs.edu.hu
Pfeiffer Enikő német nyelv pfeiffer.eniko.jpg@janus-pecs.edu.hu
Radics Ágnes magyar nyelv és irodalom radics.agnes.jpg@janus-pecs.edu.hu
Sandó Eszter informatika, matematika sando.eszter.jpg@janus-pecs.edu.hu
Scherdán Zsuzsanna angol nyelv scherdan.zsuzsanna.jpg@janus-pecs.edu.hu
Sonzogniné Papp Katinka francia nyelv, magyar nyelv és irodalom sonzognine.papp.katinka.jpg@janus-pecs.edu.hu
Szalainé Wéber Mária német nyelv szalaine.weber.maria.jpg@janus-pecs.edu.hu
Szépné Polgár Nóra biológia, fizika szepne.polgar.nora.jpg@janus-pecs.edu.hu
Szlovák-Baris Katinka angol nyelv, földrajz szlovak-baris.katinka.jpg@janus-pecs.edu.hu
Szűcs Ibolya testnevelés szucs.ibolya.jpg@janus-pecs.edu.hu
Tóthné Láng Éva (óraadó)
biológia tothne.lang.eva@janus-pecs.edu.hu
Valusek Andrea magyar nyelv és irodalom, történelem valusek.andrea.jpg@janus-pecs.edu.hu
Varga Csaba testnevelés varga.csaba.jpg@janus-pecs.edu.hu
Gönczöl Rita kincstárnok gonczolrita@janus-pecs.edu.hu (72) 513-724
Brechlerné Horváth Beáta gazdasági előadó horvathbea77@janus-pecs.edu.hu (72) 513-724
Dr. Csurgó Márta iskolaorvos (72) 513-727 (minden második pénteken)
Wéber Eszter védőnő (72) 513-727
Pécsi Tankerületi Központ +36 (72) 795-209
7621 Pécs, Színház tér 2. E-mail: pecs@kk.gov.hu
http://kk.gov.hu/pecs
Herczog Tímea +36 (30) 62-86-434
(7.00-19.00 között)

Fogadónap: csütörtök, péntek

E-mail:
ecsgyk.herczogtimi@gmail.com