Népszerű
Legérdekesebb
RENDEZÉS

Képzési kínálat

ofo_vs_janus

Induló osztályok: 2022/2023


Hatosztályos (általános) képzés

Az idén 108 éves gimnáziumunkban indított hatosztályos képzés immár 28 éves múltra tekint vissza. Az 1992 óta működő hatosztályos gimnáziumi képzésünkből kikerülő tanulók 95 – 98 %-át veszik fel egyetemekre, amelyet döntő többségük el is végez.

Ezekbe a tehetséggondozó osztályokba azokat a hatodik osztályt befejező tanulókat várjuk, akik az általános iskolában osztálytársaiknál gyorsabban haladnak a tanulásban, több ismeret mélyebb elsajátítására vágynak, tudatosan készülnek a felsőfokú tanulmányokra.

A szülők hosszú évek óta tartó kívánságát figyelembe véve elindítottuk a hatosztályos gimnáziumban is az emelt szintű matematikaképzést, amit a köznyelv röviden csak matematika tagozatnak hív. Ezt a képzést választható keretben a felvett tanulók ¼ részének kínáljuk.

A már felvett tanulók általános tehetséggondozó képzésben részesülnek, ahol 9. évfolyamtól kezdve biológia, kémia, fizika vagy földrajz orientációt is választhatnak. Ez azt jelenti, hogy a széles körű alapozás mellett a választott terület óraszámainak fokozatos növelésével, és a választott területhez tartozó kompetenciák elmélyítésével a tanulók egyre mélyebb ismereteket sajátítanak el. A választott területek átjárhatók, hiszen a plusz óraszámok nem az ismeretek bővülését, hanem mélyítését szolgálják. Az alapozó és orientációs szakasz után a 11-12. évfolyamon széleskörűen választható órakerettel (fakultáció) segítjük a közép- és emelt szintű érettségire történő felkészülést és a sikeres továbbtanulást. A választható órakeretben a természettudományos tárgyakat heti 4, az egyéb tárgyakat heti 3 órában tanítjuk.

Az első idegen nyelvet, mely a tanulók választása szerint német vagy angol nyelv, heti 3-5 órában, a második idegen nyelvet (angol, német, francia) heti 3 órában tanítjuk. A 11. és 12. évfolyamon a 2. idegen nyelvből további 3 órát lehet fakultációban felvenni, így heti 6 órában lehet az adott nyelvet tanulni.


Speciális osztályok (négyosztályos képzés)

Az idén 108 éves iskola az alábbi képzéseket indítja a jövő tanévben.

Idegen nyelvi osztály (1/2 angol, 1/2 német)

deutsch

Az emelt szintű idegen nyelvi osztályban (½ osztály emelt szintű angol, ½ osztály emelt szintű német) emelt óraszámban tanítjuk az első idegen nyelvet, mely a tanulók választása alapján angol vagy német lehet. A választott nyelv heti óraszáma évfolyamonként 6-6-5-5. A többi tantárgyból általános képzést folytatunk. A 11. és 12. évfolyamon a 2. idegen nyelvből további 3 órát lehet fakultációban felvenni, így heti 6 órában lehet az adott nyelvet tanulni.

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a választott nyelvből már az általános iskolában is jól megalapozták tudásukat, és akik a klasszikus, általános jellegű gimnáziumi képzés mellett magas szinten kívánják elsajátítani az angol vagy a német nyelvet.

Az általános jellegű képzés mellett a 11. és 12. évfolyamon széleskörű választható órakerettel (fakultáció) segítjük elő a közép- és emelt szintű érettségire történő felkészülést és a sikeres továbbtanulást. A választható órakeretben a természettudományos tárgyakat heti 4, az egyéb tárgyakat heti 3 órában tanítjuk.

Emelt matematika 1/2 osztály

Az emelt szintű matematika osztály megyénkben egyedüliként működő képzési forma.

Itt évfolyamonként heti 5-6-7-6 órában tanítjuk a matematikát, miközben az első idegen nyelv – amely német vagy angol nyelv lehet – óraszáma is magas, heti 4-5 óra.

A többi tantárgyból általános képzést folytatunk úgy, hogy a matematikát, informatikát (digitális kultúrát) és az idegen nyelveket csoportbontásban tanítjuk.

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik különös tehetséget és érdeklődést mutatnak a matematika iránt, akik ezzel a tárggyal kívánnak továbbtanulni a különböző felsőoktatási intézményekben (pl.: gazdasági és műszaki szakok).

A 11-12. évfolyamon széleskörű választható órakerettel (fakultáció) segítjük a közép- és emelt szintű érettségire és a továbbtanulásra való felkészülést. A választható órakeretben a természettudományos tárgyakat heti 4, az egyéb tárgyakat heti 3 órában tanítjuk.

Emelt informatika 1/2 osztály

Az emelt szintű informatika (digitális kultúra) osztályban emelt óraszámban tanítjuk az informatikát, melynek heti óraszáma évfolyamonként 4-4-4-4 óra. Az oktatás korszerűen felszerelt szaktantermekben folyik. A gépekhez való hozzáférést délután szakköri formában és szabad sávban is biztosítjuk a diákok számára. A többi tantárgyból általános képzést folytatunk úgy, hogy a matematikát, informatikát és idegen nyelveket csoportbontásban tanítjuk.

A 9. és 10. évfolyamon a tanulók fizikából, kémiából, biológiából vagy földrajzból további 1 órát választhatnak valamennyi négy évfolyamos képzési formában.

A négy évfolyamos képzésben második idegen nyelvként angolt, németet, franciát választhatnak a diákok, melynek heti óraszáma 3-3-3-3 óra. Második idegen nyelvből francia nyelvi csoportot csak elegendő számú jelentkező esetén tud indítani iskolánk.


Járványügyi intézkedési terv 2021
Hírlevél

Szeptemberi hírlevelünk elérése:

HÍRLEVÉL SZEPTEMBER
Mindennapos testnevelés

Bővebb információk:

Mindennapos testnevelés
Elérhetőségeink
Publikus Iskolai Naptár
Csatlakozás Google Tanteremhez

Az alábbi gomb egy PDF dokumentumot nyit, melyben leírtuk, hogyan csatlakozhat a meghívott diák egy kurzushoz, egy Google Tanteremhez:

Csatlakozás Google Tanteremhez
Tájékoztatók, hírlevelek

FONTOS! ÚJ!

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN
MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL:

TÁJÉKOZTATÓ

 

ÚTMUTATÓ A TANTERMENKÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADAT KEZELÉSHEZ:

ÚTMUTATÓ

 

Tájékoztatás a Krétáról 2019/20
Hit- és erkölcstanoktatás

Hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos információk:

A Római Katolikus Egyház
szülői tájékoztatója 2021

A Református Egyház
szülői tájékoztatója 2021

Adó 1%-a
Beszámoló 2019
Pályázati Projekt

Határtalanul


Határtalanul


Határtalanul


A Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumszechenyi_2020_logo_allo_color_gradient_CMYK

Innovatív Fejlesztése


TÁMOP-3.1.4.-12/2-2012-0746

Hirdetés

Weboldalunk megújult!

Korábbi weblapok itt elérhetők:
RÉGI WEBOLDALAK

Javasolt böngésző: Google Chrome.

A MENÜben standard oldalainkat érhetik el!

Látogatói statisztika