Népszerű
Legérdekesebb
RENDEZÉS

Iskolánk alapelvei

janus_OKTV_hezA tudományok eredményeit tantárgyi rendszerbe foglalva úgy próbáljuk közvetíteni tanulóinknak, hogy azok a tanulók fejlettségi szintjéhez igazodjanak. Különösen fontos ez egy olyan iskolában, ahová 12-18 éves tanulók járnak.

Az ismeretátadás és az ezen alapuló gondolkodásra nevelés, képességfejlesztés csak a tanár önmaga és tanulói iránti igényessége mellett lehet eredményes. Tanárainknak úgy kell határozott követelményeket támasztania, hogy egyúttal lehetőséget nyújtsanak a tanuló önállóságának, kezdeményező képességének és kreativitásának kibontakoztatására.

A tanár-diák kapcsolatban a két fél egyenrangúsága mellett a pedagógusé a vezető szerep. Ez különösen a pedagógiai légkör kialakítására, a tanulói aktivitás kibontakoztatására, tevékeny-ségeik megszervezésére, személyiségfejlődésük támogatására vonatkozik.

tantest2014jun500Eredményes, sikeres oktatás a tanulók motiválása nélkül nem képzelhetőel.

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium tantestülete nevelő és oktató munkáját a következő alapelvek szerint végzi:

 • Az életkori sajátosságok figyelembevételének elve
 • A következetesség elve
 • A pedagógus vezető szerepének elve
 • A motiváció elve

Gimnáziumunk e munkát az alábbi kiemelt értékek közvetítésével végzi:

 • Gondolkodás, értelem fejlesztése
 • Egyéni képességek fejlesztése
 • Tisztességre, erkölcsre nevelés
 • Felkészítés továbbtanulásra
 • Rendre, fegyelemre nevelés
 • Anyanyelvi ismeretek oktatása
 • Idegen nyelv tanítása
 • Környezetvédelem és egészséges életmód

 

Járványügyi intézkedési terv 2021
Hírlevél

Szeptemberi hírlevelünk elérése:

HÍRLEVÉL SZEPTEMBER
Mindennapos testnevelés

Bővebb információk:

Mindennapos testnevelés
Elérhetőségeink
Publikus Iskolai Naptár
Csatlakozás Google Tanteremhez

Az alábbi gomb egy PDF dokumentumot nyit, melyben leírtuk, hogyan csatlakozhat a meghívott diák egy kurzushoz, egy Google Tanteremhez:

Csatlakozás Google Tanteremhez
Tájékoztatók, hírlevelek

FONTOS! ÚJ!

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN
MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL:

TÁJÉKOZTATÓ

 

ÚTMUTATÓ A TANTERMENKÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADAT KEZELÉSHEZ:

ÚTMUTATÓ

 

Tájékoztatás a Krétáról 2019/20
Hit- és erkölcstanoktatás

Hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos információk:

A Római Katolikus Egyház
szülői tájékoztatója 2021

A Református Egyház
szülői tájékoztatója 2021

Adó 1%-a
Beszámoló 2019
Pályázati Projekt

Határtalanul


Határtalanul


Határtalanul


A Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumszechenyi_2020_logo_allo_color_gradient_CMYK

Innovatív Fejlesztése


TÁMOP-3.1.4.-12/2-2012-0746

Hirdetés

Weboldalunk megújult!

Korábbi weblapok itt elérhetők:
RÉGI WEBOLDALAK

Javasolt böngésző: Google Chrome.

A MENÜben standard oldalainkat érhetik el!

Látogatói statisztika